torsdag 22. mars 2012

Panneband-produksjon


No når veiret forhåpentlegvis blir mildare, blir det fint for ungane å få gå med panneband i staden for hue. I dag har eg hatt fri, og det blei nokre panneband til mine eigne ungar, samt ein del til neste messe. Av ting eg har hatt for sal tidlegare, har desse monstertruck-stoffa selt veldig bra, så no prøver vi med panneband. Nokre fear vert òg med på messe i slutten av april.

Ingen kommentarer: