torsdag 22. august 2013

Epla-butikken er oppdatert

Etter Sandanedagane vart det behov for ein grundig gjennomgang av Epla-butikken min. Ein del varer var vekke, og noko nytt er kome til. Tinga på biletet nedanfor er lagt inn i butikken i dag, og i løpet av nokre dagar kjem det meir. Har m.a ein del nye bodyar og huer som skal leggast inn. Så følg med om du er interessert!

Butikken finn de her. 


Ingen kommentarer: